Praktijk informatie

Klantervaringsonderzoek CTO-Logo

Wij zijn geinteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een clientervaringsonderzoek uit. Doet u mee? Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd en goed beschermd.

CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.

De vragenlijsten gaan over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wilt u meer weten? Vraag het ons!

Enkele nuttige links

Tarieven lijst bij zorgverzekeraars 2023

Richtlijn betalingsvoorwaarden

Behandelovereenkomst 2023

Tarieven van diensten en materialen

Patientenklachtrecht

Het klachtenrecht voor patienten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Clienten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.
Klachtenfolder 1
Klachtenfolder 2

Continuiteit behandeling

Privacyreglement logopediepraktijk